:::

Wenshan Second Precinct

Wenshan Second Precinct

Address
No. 2, Jinzhong Street, Wenshan District, Taipei 11684, Taiwan (R.O.C.)

Transportation
MRT: Jingmei Station (by Xindian Line)
Bus: Jingmei Stop (30, 251, 253, 650)

  • Hit: 191693
  • Updated: 2013/5/23 22:08
  • Reviewed: 2014/10/31 14:56

  • Source: Taipei City Police Department